stellanova


Nu flyter Stella Nova igen! För Lennart Bernadotte och hans familj blev Stella Nova under mer än 20 år ett flytande hem när man under somrarna kryssade i svenska farvatten. Stella Nova byggdes ursprungligen i Tyskland 1971 men kom att få sin fasta plats i svensk hamn.  1998 övertog vi […]