Om fartyget


Nu flyter Stella Nova igen! För Lennart Bernadotte och hans familj blev Stella Nova under mer än 20 år ett flytande hem när de under somrarna kryssade i svenska farvatten. Stella Nova byggdes ursprungligen i Tyskland 1971 men kom att få sin fasta plats i svensk hamn. 

1998 övertog vi den 27 meter långa yachten och använde henne efter vissa renoveringar huvudsakligen för privat bruk. I samband med att vi lät lägga ett nytt teakdäck skadades hon så allvarligt att akterhytterna kom att fyllas med vatten. Det blev anledningen till att vi beslutade att totalrenovera hela fartyget.

Efter nära sex år, 4000 timmars finsnickeri och över 25 000 timmars jobb är hon ett helt nytt fartyg som sjösätts. Retsloffs finsnickeri har svarat för inredningen, två nya Scania V8 installerades och hela fartyget var nylackat när hon kommer ut ur varvet i Marievik.

Stella nova har fem stycken dubbelhytter och två sängplatser för besättning. Se planritningen här!